A 2006. évi XCVIII. törvény („Gyftv.”) hatályba lépett módosításai

2022. január 4.

A gyógyszerek házhozszállításának megszüntetése

A Gyftv. 3.§. 22. pontja alapján „gyógyszer házhoz szállítás”: a csomagküldést ide nem értve a megrendelt gyógyszernek a megrendelő által megjelölt helyre történő eljuttatása közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében. A Gyftv. 2022. január 1. napjával hatályba lépő módosítása értelmében a házhozszállítás fogalma magába foglalja a csomagküldést is. Gyógyszer házhoz szállítását kizárólag a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra jogosult vállalkozás jogszabály szerint arra jogosult szakdolgozója végezheti. 2022. január 1. napjától gyógyszer (beleértve a vényköteles és OTC gyógyszereket) csomagküldés útján nem szolgáltatható ki.

A gyógyszerellátásra vonatkozó új felelősségi szabályok

A Gytv. 16. § (2a) bekezdése módosítása értelmében abban az esetben, ha a forgalomba hozatali engedély jogosult belföldön forgalmazási tevékenységet nem végez, a forgalmazó (szerződött forgalmazó) köteles gondoskodni a közfinanszírozásban részesülő gyógyszerrel való folyamatos ellátásról. A Gytv. 16. § (2b) bekezdése módosítása értelmében gyógyszerészeti államigazgatási szerv hiányt Magyarországon forgalomba hozatalra nem engedélyezett gyógyszer esetében is megállapíthat.
Az újonnan bevezetett 16. § (2c) szerint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszerhiány vagy annak kockázata esetén kötelezheti a forgalomba hozatali engedély jogosultját, vagy a szerződött forgalmazót a hiánnyal érintett gyógyszer helyett alkalmazható gyógyszer beszerzése útján a hiány elhárítására. A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a szerződött forgalmazó a (2d) bekezdés szerint egyetemleges felelősség mellett is kijelölhető kötelezettként a gyógyszerhiány elhárítására.
A 16. § (2e) bekezdésének megfelelően megállapításra kerülnek a kontingensengedéllyel kapcsolatos szabályok, így abban az esetben, ha a hiány Magyarországon forgalomba hozatalra nem engedélyezett gyógyszer tekintetében került megállapításra, illetve a gyógyszerhiánnyal kapcsolatban kiadott határozat kiadásától a gyógyszerhiány kezelése nem várható, illetve nem vezetett eredményre a kiadott határozat végrehajtása, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a gyógyszer-nagykereskedő kérelmére a hiánnyal érintett gyógyszer helyett alkalmazható gyógyszer beszerzését engedélyezi, a határozat szerinti mennyiségben és időtartamig.
A 16. § (2f) szerint a hiány elhárítása céljából behozott gyógyszer behozatalát a kontingensengedély jogosultja 8 napon bejelenti a gyógyszerészeti államigazgatási szerv felé.
A 16. § (2g) bekezdése szerint mind a hiány elhárítására vonatkozó kötelezéssel kapcsolatos döntés, mind a kontingensengedély kivonata, illetve a tényleges behozatal ténye közzétételre kerül a gyógyszerészeti államigazgatási szerv honlapján.
A 16. § (2h) bekezdése szerint Magyarországra forgalmazási céllal behozott gyógyszer külföldre történő értékesítése vagy kivitele esetén a gyógyszer-nagykereskedő 8 napon belül a gyógyszer mennyiségére vonatkozó adatszolgáltatást teljesít a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére.

A fentiekben összefoglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthető az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadásnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésére.
Karrierlehetőségek