A Koronavírus Elleni Védettség Igazolása

2021. március 1.

A Kormány a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendeletében foglaltakat, amely meghatározza, a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettség egyének általi igazolhatóságának részletes szabályait, az alábbiakban foglaljuk össze.

A hivatalos védettségi igazolvány megszerzéséhez, az egyéneknek az alábbiak valamelyikének bizonyítása szükséges:

  • a COVID-19 betegségből a rendeletben meghatározott időn belül történő felgyógyulás vagy
  • az Európai Unióban, és/vagy Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált, a gyártó által meghatározott dózisú COVID-19 oltóanyaggal történt védőoltás.

A koronavírus elleni védettség igazolására alkalmas a (hatósági) védettségi igazolvány, illetve applikáció.

A védettségi igazolvány az alábbi adatokat fogja tartalmazni: az érintett nevét, az érintett útlevelének számát, ha ezzel rendelkezik, az érintett állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, ha ezzel rendelkezik, a védettségi igazolvány sorszámát, az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét, a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát, valamint az informatikai eszközzel optikailag olvasható adattároló kódot.

A fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén a védettségi igazolvány érvényességének dátuma a fertőzésből történő felgyógyulás napját hat hónappal követő nap. A fertőzésből történő felgyógyulás napja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott információk alapján határozható meg az alábbiak szerint:

  • olyan negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálat napja amely az utolsó pozitív eredményű, molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén gyorstesztet követi;
  • az utolsó pozitív eredményű antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálat napját követő tizedik nap (negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálat hiányában).

Ha az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, azonban az érintett az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, úgy a védettségi igazolvány érvényességi dátuma az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát négy hónappal követő nap.

A Kormányrendelet további adminisztratív részleteket és határidőket tartalmaz a hivatalos regisztrációs követelményekről.

A fentiekben említetteknek megfelelően, kialakításra kerül egy a koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció, melyet az EESZT működtetője biztosít. Az applikáció megjeleníti más adatok mellett az oltás idejét (azonban nem tartalmazza a védőoltás típusát) továbbá a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát.

Az EESZT-csatlakozásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a védőoltást igazoló védettségi igazolvány kiállítása érdekében a védőoltás beadását követő egy évig kezeli az érintett ide vonatkozó adatait.

A fentiekben összefoglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthető az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadásnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésére.
Karrierlehetőségek