A Munka Törvénykönyvének módosítása

2023. január 3.

Megjelent a Munka Törvénykönyvének és egyéb munkajogi jogszabálynak a módosítása, amely 2023. január 1. napján lépett hatályba. A Munka Törvénykönyvének módosítása a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítésének való megfelelés miatt került bevezetésre.

 

1. Szabadságok körének bővítése

Apasági szabadság
A módosítások között szerepel a gyermek születésére tekintettel az apákat megillető pótszabadság duplájára – azaz 10 kivehető munkanapra – történő emelése.

Szülői szabadság
Emellett gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg a munkavállalót, amit kérésének megfelelő időpontban adhat ki a munkáltatója.
Átültetésre kerül a gondozói szabadság, melynek értelmében a jogszabály szerinti gondozó legfeljebb 5 munkanapra mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól.

Távmunka iránti kérelem – gyerek 8 éves koráig
A kisgyermekes szülők ezentúl a gyermek nyolcéves koráig kérhetik a munkavégzési hely és munkarend módosítását, a távmunka keretében vagy részmunkaidőben való foglalkoztatásukat. Erre vonatkozó írásos kérelmükre a munkáltató 15 napon belül köteles írásban válaszolni.

 

2. Tájékoztatási kötelezettség

Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége
Munkáltató tájékoztatási kötelezettsége pontosításra kerül, és az alábbiakról kell a munkavállalót a munkaviszony megkezdését követő 7 napon belül írásban tájékoztatni: a munkahely, a munkaviszony kezdete és tartama, a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidő lehetséges kezdő és befejező időpontja, a rendkívüli munkaidő lehetséges tartama és a munkáltató tevékenységének sajátos jellege; a munkáltató képzési politikája, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartama, a hatóság, amely részére a munkáltató a munkaviszonnyal kapcsolatos közterhet megfizeti.

Külföldi munkavégzésről tájékoztatás
A várhatóan tizenöt napot meghaladó külföldön történő munkavégzés esetén a munkavállalót legkésőbb a külföldre való kiutazást megelőző hét nappal írásban tájékoztatni kell a külföldi munkavégzés helyéről, tartamáról, a pénzbeli és a természetbeni juttatásról, a munkavégzés helyén irányadó díjazás, valamint az utazási, étkezési és lakhatási költségek megtérítésének szabályairól, feltételeiről, a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, a határon átnyúló szolgáltatásnyújtást végző munkáltató és az általa kiküldött munkavállaló jogaival és kötelezettségeivel összefüggő lényeges információt tartalmazó egységes nemzeti honlap elérhetőségéről, továbbá a hazatérésre irányadó szabályokról.

Módosulnak továbbá a felmondásra és próbaidőre vonatkozó szabályok is és új szabályok lépnek hatályba a munkáltató által ingyenesen biztosítandó kötelező képzések igénybevételére vonatkozóan.

A fentiekben összefoglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthető az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadásnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésére.
Karrierlehetőségek