Az árkedvezmények feltüntetésére vonatkozó szabályozás

2022. január 12.

A 93/13/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 98/6/EK, a 2005/29/EK és a 2011/83/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2161 európai parlamenti és tanácsi irányelv módosította az árkedvezmények kommunikációjára vonatkozó előírásokat. A módosítás célja az akciós árak terén előírások bevezetése a fogyasztók jobb tájékoztatása érdekében.

Az EU irányelv magyar jogrendszerbe való átültetése alapján az árkedvezmények kommunikációjára vonatkozó szabályokat a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet tartalmazza és a rendelkezések 2022. május 28. napján lépnek hatályba. A módosítás értelmében a rendelet az alábbi új 2/A.§.-al egészül ki:

„(1) Az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat.

(2) A korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző harminc nap.

(3) Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár.

4) Az (1)-(3) bekezdés nem vonatkozik a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre.

(5) Ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban a (2) bekezdésben meghatározott időtartamhoz képest, a korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt nap.”

Az új szabályok irányadóak mind a hagyományos, mind az online kereskedelemre. Az új szabályok alapján árcsökkentés bejelentése esetében – tehát „akció hirdetésekor” – meg kell jelölni a korábbi árat. Az árcsökkentés bejelentése esetében meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. A korábbi ár a vállalkozás által egy olyan időszakban alkalmazott legalacsonyabb árat jelenti, amely nem lehet rövidebb, mint az árcsökkentés alkalmazását megelőző harminc nap. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár. Magyarország élni kíván a tagállamok részére biztosított azon lehetőséggel, hogy ezek az előírások nem vonatkoznak a romlandó vagy minőségüket rövid ideig megőrző termékekre, ezért ez a termékkör kivételi körbe kerül. Fontos, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése nem az árképzésre, hanem az árcsökkentés kommunikációjára, az akciók feltüntetésének megfelelőségére terjed ki.

 

A fentiekben összefoglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthető az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadásnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésére.
Karrierlehetőségek