Gazdasági Versenyhivatal új döntése fogyasztók megtévesztése vonatkozásában

2021. január 14.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) közzétett 2021. februárban egy újabb határozatot, amely egy magyar nagykereskedelmi és egy regionális szolgáltató céggel szemben 6 millió forint bírságot állapított meg.

A Társaságok által elkövetett jogszabálysértés
A Társaságok a termékek népszerűsítése során nem tüntették fel egyértelműen, hogy a reklámozott termék gyógyászati segédeszköz is, továbbá nem használták a 3/2009. (II. 25.) EüM Rendeletben előírt figyelmeztető szöveget, valamint kommunikációjuk nem tartalmazott egyértelmű felhívást a termék használati útmutatója megismerésének szükségességére, így megsértették a Gyftv.-ben és EüM Rendeletben foglalt előírásokat és a fogyasztókkal szemben tisztességtelennek minősített kereskedelmi gyakorlatot valósítottak meg.
A Társaságok a termékeket televíziós reklámokban, sajtóhirdetésekben, eladáshelyi reklámeszközök felhasználásával (wobbler/polcjelző, polctálca és polcelválasztó) népszerűsítették. A reklámok tényleges címzetti körénél nem vették figyelembe, hogy a kommunikáció kivitelezése során a reklámok célja és hatása az enyhe inkontinenciában szenvedő nők figyelmének felkeltése, és ezen fogyasztói kör gátlásos, frusztrált az állapota miatt.

A GVH döntése
A Társaságok elismerték a jogsértést, a sérelmezett kereskedelmi gyakorlatot abbahagyták, illetve módosították és akként nyilatkoztak, hogy megfelelési programot dolgoztak ki és vezettek be kifejezetten az orvostechnikai eszközökre és gyógyászati segédeszközökre vonatkozóan.
A Társaságok a megfelelési program keretében vállalták, hogy a határozat rendelkező részére mutató linket helyeznek el a weboldalukon, folyamatosan frissítik az orvostechnikai eszközökre és gyógyászati segédeszközökre vonatkozó belső tájékoztató anyagot, rendszeres képzést tartanak a munkavállalók és az együttműködő reklámügynökségek részére, felhívják a partnerek figyelmét a reklámozás során, hogy a figyelmeztető szöveg feltűntetése és használati útmutatóra utalás kötelező, valamint adományozási szerződést kötnek a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel.
Az eljáró versenytanács nem fogadta el a közérdekű felajánlást, és nem írta elő a fenti vállalások teljesítését a Társaságok számára és további bírságcsökkentésként sem vette figyelembe a megfelelési vállalásokat, mivel azok a már megvalósított intézkedésekhez, kötelezettségekhez képest nem jelentenek hozzáadott értéket.
A versenyfelügyeleti eljárás során a Társaságok együttműködtek. Önkéntesen bizonyítékokat szolgáltattak. Tisztázták a jogsértés körülményeit és nem vitatták a tényeket. Jogi álláspontjukat visszavonták.
Az eljáró versenytanács 50%-os bírságcsökkentésről döntött.

A fentiekben összefoglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthető az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadásnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésére.
Karrierlehetőségek