Megújult a Magyar Reklámetikai Kódex

2023. november 8.

Az Önszabályozó Reklám Testület (ÖRT) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) kodifikációs bizottsága széleskörű szakmai egyeztetést követően, 24 szakmai szervezet elfogadásával modernizálta a Magyar Reklámetikai Kódexet („Kódex”). A 2023. június 30. napjától hatályos új Kódex a 2015-től alkalmazott magatartási szabályok gyűjteményét váltja fel, korszerűsítve és összhangba hozva azt a nemzetközi önszabályozási sztenderdekkel is.
A jobb közérthetőség érdekében a Kódex hatálya egyértelműsítésre került, kibővítésre kerültek a megtévesztő reklámtilalmak, új cikkelyekkel bővült a Kódex és egyes cikkelyek összevonásra kerültek. Az alábbiakban foglaljuk össze Ügyfeleink körében a legnagyobb érdeklődést kiváltó témák módosításait:

1.Kozmetikumok reklámjára vonatkozó szabályok (16. cikkely)
Pontosításra kerültek a kozmetikai termékekre vonatkozó reklámállítások szabályai, amelynek értelmében a reklámállítások mérésen alapuló vizsgálatokkal is alátámaszthatóak, és a reklámállításokat összhangban a bizonyítékkal kell megfogalmazni. Amennyiben a reklámozó Influenszert vesz igénybe a reklámkampány során az Influenszer vélemény nem állítható be a termék hatékonyságát igazoló bizonyítéknak. Hírességek, Influenszerek, magánszemélyek, valamint fogyasztók véleményét abban az esetben lehet felhasználni, ha azok a termékről alkotott személyes véleményként vagy benyomásként jelennek meg.

2. Élelmiszer reklámozására vonatkozó szabályok (17. cikkely)
Pontosításra kerültek az egészségre vonatkozó állítások szabályai, azaz az egészségre vonatkozó állításnak engedélyezettnek kell lennie és az engedélyezett állítások listáján kell szerepelnie. A függőben lévő – on-hold – állítás csak akkor használható, ha a reklámozó rendelkezik az állításának alátámasztására vonatkozó tudományos kutatással adatokkal. A függőben lévő állítás használatát annak elutasítása után azonnal vagy – amennyiben az elutasítás jogszabály útján történik – az elutasításra vonatkozó jogszabályban előírtak szerint meg kell szüntetni.

3. Reklámozás Influenszerrel (27. cikkely)
Tekintettel a reklámozók körében manapság nagy népszerűségnek örvendő Influenszer marketing használatára, a digitális térben közzétett reklámok új fejezeteként került be a Kódexbe az Influenszerrel való reklámozás szabályozása összhangban a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2022. évi új egységes szerkezetbe foglalt influenszer marketingről szóló tájékoztatójával.

4. Egyénileg célzott kéretlen digitális reklám (28. cikkely)
A digitális reklámozásra vonatkozó fejezet megújítása keretében kiegészültek az egyénileg célzott kéretlen digitális reklámokra vonatkozó szabályok összhangban az adatvédelmi előírásokkal.

A fentiekben összefoglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthető az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadásnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésére.
Karrierlehetőségek