OGYÉI döntés gyógyszeripari kereskedelmi gyakorlat ügyében

2021. február 9.

Az OGYÉI közzétett 2021. februárban egy újabb határozatot, amely egy magyar gyógyszercéggel szemben 34 millió forint bírságot állapított meg.

A Társaság által elkövetett jogszabálysértések
A Társaság pontatlan, szakirodalommal nem igazolt, az alkalmazási előírásban foglaltakkal összhangban nem álló állításokat tartalmazó ismertető anyagokat adott át egészségügyi szakemberek részére.
A termékével kapcsolatos marketinganyag lektorálására, szakértői tevékenységre irányuló megbízási szerződéseket kötött. Gyógyszerek rendelésére jogosult egészségügyi szakemberrel kötött szerződéseket, melyek tárgya a Társaság gyógyszerével kapcsolatos saját eset megírása volt a Társaság promóciós kiadványába a gyógyszer beszerzésének, értékesítésének, fogyasztásának előmozdítására.
Ingyenes gyógyszermintákat, valamint gyógyszeradományokat közvetlenül adott át kórházi osztály, illetőleg egyéb szervezeti egység részére a fekvőbetegellátást biztosító egészségügyi szolgáltató alkalmazásában álló orvosok vagy az intézeti főgyógyszerész kihagyásával.
A Társaság szerződéses jogviszony keretében, kereskedelmi gyakorlata körében tiltott anyagi előnyt juttatott egészségügyi szakembereknek. Egészségügyi szakembereket olyan ajándékban részesített, amely nem függött össze a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére és forgalmazására jogosult által folytatott egészségügyi tevékenységgel. A Társaság olyan természetbeni juttatásban részesített gyógyszer/gyógyászati segédeszköz rendelésére és forgalmazására jogosult egészségügyi szakembereket, amely szakmai-tudományos rendezvény keretein kívül eső vendéglátásának minősül. A saját szervezésű szakmai rendezvényénél az egy főre eső vendéglátás mértékénél nagyobb mértékű vendéglátást biztosított egészségügyi szakemberek részére.

Bejelentési kötelezettség
A Társaság elmulasztotta bejelenteni az általa szervezett szakmai rendezvényeket, valamint a rendezvényeiről nem vezetett jelenléti ívet. Nem küldte be az OGYÉI részére az ismertető személyek után fizetendő befizetési kötelezettségének teljesítését igazoló okmányt.

A fentiekben összefoglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthető az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadásnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésére.
Karrierlehetőségek