Új GVH Tájékoztató az influenszer marketingről

2022. november 11.

Megjelent a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) új egységes szerkezetbe foglalt, az influenszer marketingről szóló tájékoztatója, amely konkrét példákon keresztül mutatja be a reklámtartalmak megjelenítését, illetve az utóbbi időszak versenyhivatali döntéseinek iránymutatásait is tartalmazza, a manapság nagy számban újonnan piacra lépő influenszerek, az influenszerekkel hirdető vállalkozások, továbbá a közvetítő- és reklámügynökségek megfelelő tájékoztatása érdekében.

Az Influenszer fogalma
A Tájékoztatóban pontosításra kerül az influenszer (véleményvezér) meghatározása, amely alapján influenszernek minősül már az állat, kabala, avatar, vagy az a magánszemély is, aki saját közösségi oldalán harmadik fél termékeit népszerűsíti ellenszolgáltatásért cserébe.

Szerkesztői tartalom
A Tájékoztató kiegészül a „Szerkesztői tartalom” definíciójával, amely alapján szerkesztői tartalomnak minősül az influenszerek által működtetett profiloldalak, az általuk előállított és közzétett posztok (szövegek, képek, linkek, vélemények stb.), illetve azok sorozata, folyamata. A posztok kialakítása során annak van jelentősége, hogy elhatárolhatóak-e a fogyasztók számára a különböző célú (független és fizetett) tartalmak az adott influenszer által szerkesztett felületen (pl. Instagram oldalon), ahol a fogyasztók alapvetően független, szórakoztató tartalmakat várnak.

Ellenszolgáltatás tényének jelzésére vonatkozó alapelvek, további elvárások
Továbbra is általános alapelv, hogy a hirdetővel szemben fennálló bármilyen jellegű üzleti kapcsolat, együttműködési forma legyen egyértelműen és pontosan azonosítható a fogyasztók számára;

  • jól észlelhetően, hangsúlyosan, szembetűnően
  • egyszerűen, egyértelműen és közérthetően

szükséges feltüntetni, hogy az influenszer a közzétett tartalomért ellenszolgáltatásban részesült.

A fenti szabályok irányadóak abban az esetben is, amennyiben az influenszer saját vállalkozását, saját termékeit vagy szolgáltatásait népszerűsíti.

Mind a reklámjellegre történő utalás, illetve a tartalommegjelölő hirdetési címke (tag) is magyar nyelven használandó. Továbbra is a „Reklám”, „Hirdetés”, „Szponzorált tartalom”,”…..támogatta” megjelölések elfogadottak a GVH álláspontja szerint. Az ellenszolgáltatás tényének megjelölésére vonatkozó előírás, már magával a tartalommegjelölő hirdetési címke használatával is teljesíthető (pl.: Instagramon a „fizetett együttműködés a partnerrel”).

A „story”-k esetében közvetlen szöveges jelöléssel, valamint a narrációban elhangzó figyelemfelhívással javasolt az ellenszolgáltatás tényének feltüntetése, illetve a több rövid részből álló „story”-knál, valamennyi részben azonos módon szükséges a megjelölés feltüntetése.

Kiemelkedően fontos, hogy az influenszer által közzétett tartalom valós, tisztességes, hiteles képet közvetítsen a termékről, szolgáltatásról, azaz összhangban legyen az Fttv. további rendelkezéseivel is. További követelmény, hogy az influenszer a népszerűsített terméket, szolgáltatást ténylegesen ismerje és kipróbálja, a megnyilvánulásai egyéni tapasztalatait tükrözzék, továbbá, hogy felhívja a figyelmet az adott termékkel, szolgáltatással kapcsolatos egyéb lényeges információkra (pl.: fizetendő díjak, kedvezmény igénybevételének feltételei, egészségügyi kockázatok).

Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök reklámozása
A Tájékoztatóban egyértelműen rögzítésre kerül, hogy a vény nélkül kapható gyógyszerek, és támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszközök vonatkozásában nem megengedett azok ismert személyek és egészségügyi szakemberek ajánlásával történő népszerűsítése, összhangban a Gyftv. 17.§. (2) bekezdés g) pontjában foglalt tilalommal.

Felelősségi kérdések
A Tájékoztató új szabályokat tartalmaz a hirdetést megrendelők, a hirdetés kialakításában közreműködő vállalkozások, illetve az influenszerek és az ügynökségek felelősségére vonatkozóan.

A Tájékoztató értelmében jogsértés esetén a hirdetést megrendelő vállalkozás, az ügynökség és az influenszer felelőssége is megállapítható a közzétett hirdetésekért, ezért fontos, hogy a hirdető vállalkozások, mind a saját munkatársaik, mind a velük együttműködő ügynökségek és influencerek megismerjék a jogi elvárásokat, amelyre megfelelő megoldás lehet az együttműködést megelőző tréning megtartása.

A fentiekben összefoglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem tekinthető az ügyvédi iroda által nyújtott jogi tanácsadásnak. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatosan bármilyen további kérdés felmerülne, állunk szíves rendelkezésére.
Karrierlehetőségek